News Item: M.A.I. scoate la concurs peste 5.000 de posturi
(Category: COMUNICATE DE PRESĂ)
Posted by Pârvu Florin
Saturday 17 September 2016 - 09:31:12

Ministerul Afacerilor Interne a demarat începând cu 15 septembrie procedurile de scoatere la concurs a 5.416 de posturi.

Din totalul de posturi scoase la concurs, 1.029 sunt destinate ofițerilor și 4.387 agenților/subofițerilor astfel:Inspectoratul General al Poliției Române: 2.853 de funcţii (340 ofiţeri, 2513 agenți)

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră: 759 de funcţii (123 ofiţeri, 636 agenți)

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: 604 funcţii (91 ofiţeri, 513 subofiţeri)

Inspectoratul General al Jandarmeriei Română: 500 de funcţii (110 ofiţeri, 390 subofiţeri)

Inspectoratul General pentru Imigrări: 170 funcţii (75 ofiţeri, 95 agenți)

Inspectoratul General de Aviaţie: 71 de funcţii (40 ofiţeri, 31 subofiţeri)

Academia de Poliţie A.I. Cuza: 22 de funcţii (9 ofiţeri, 13 agenți)

Aparatul central al M.A.I. şi alte structuri subordonate: 437 de funcţiiStructurile organizatoare vor publica pe paginile oficiale de Internet anunţurile de recrutare și alte detalii utile pentru candidați

LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei
l) Alte condiții specifice posturilor pentru care candidează menționate în anunțuri


LINKThis news item is from Proiect SEMPER FIDELIS
( http://semperfidelis.ro/news.php?extend.5569 )